Over hetzelfde onderwerp

Foto's

Elizabeth o...
Image Detail

Tekeningen

giraf
Image Detail

Marten via @BijBL:

Volg Martens bijbeltwitter

Klik hier!

RSS

Zendelingen gezocht

Vacatures
Mijn werk is mijn god PDF Afdrukken E-mailadres
Marten en Esthers Logboek - Varia
Geschreven door Marten Visser   
maandag 10 december 2012 15:56

‘Mijn werk is mijn god’, denken veel mannen. Dat kan ik nu bewijzen.

Mannen hebben aanzienlijk minder belangstelling voor geestelijke zaken dan vrouwen, is al vaak geconstateerd. Op mijn Nederlandse bijbelpagina zie ik dat terug doordat zich drie vrouwen abonneren voor iedere twee mannen.

Maar dat is niet het enige. De belangstelling van mannen voor godsdienst valt nog verder weg tijdens het meest werkzame gedeelte van hun leven. Veel kerken merken dat het moeilijk is mannen van die leeftijd zich in te laten zetten. Het is niet slechts omdat ze geen tijd hebben. Het is omdat ze geen zin hebben. Weer spreken de getallen van mijn Facebookpagina’s boekdelen. Per of Facebook doorgebracht uur hebben mannen van 35 tot 64 er 1/3 minder belangstelling voor dan mannen die jonger of ouder zijn. Het gaat er dus niet om dat ze minder op Facebook actief zijn. Het gaat erom dat als ze op Facebook zijn, ze minder belangstelling tonen voor geestelijke zaken. Een behoorlijk deel van de werkende mannen heeft gewoon niet zoveel met God. Ze hebben werk te doen.

Hoe helpen we als kerk mannen om de juiste prioriteit in hun leven te stellen en God op de eerste plaats te zetten? Degenen die die vraag het beste kunnen beantwoorden zijn waarschijnlijk de mannen in diezelfde leeftijdscategorie die niet aan de druk ten onder zijn gegaan. Diegenen die midden in het werkzame leven staan (dus geen 'beroepschristenen' zoals ik), en juist daarin God de eer geven en hun gezin tot voorbeeld zijn.

De vraag wordt des te klemmender als je de volgende statistiek kent: regelmatige kerkgang van de vader (nog meer dan van de moeder) is veruit de belangrijkste factor die voorspelt of een kind kerkelijk betrokken blijft. Misschien kom je inderdaad wel weer terug in de kerk als je ouder bent. Maar voor je kinderen is het dan te laat.Verwijs naar dit artikel op Twitter of Facebook
 
 

Voeg uw reactie toe

Jouw naam:
Jouw website:
Onderwerp:
Reactie:
Reacties (5)
Oude man
5 zondag 07 september 2014 12:53
Leram
minder belangstelling tonen voor geestelijke zaken? Ik ben niet aan de druk ten onder gegaan. En ik denk dat ik juiste prioriteiten stel in mijn leven. Dat u meent dat u dat voor mij kunt bepalen is een belangrijke reden om niet in een kerk te komen. Ik leer mijn kinderen om zelf na te denken en anderen niet te veroordelen over de 'dwalingen' in hun leven. Dat lijkt mij in lijn met wat Jezus bedoelde in de Bergrede.
cultureel probleem?
4 dinsdag 16 juli 2013 20:06
Pieter
Kan dit ook niet samenhangen met de gerichtheid op prestatie en economie ten koste van persoonlijke vorming (EH) in het onderwijs in samenhang met een soms wat doorgeslagen calvinistische arbeidsethos? Een van de oorzaken hiervan zou wellicht kunnen zijn: een, mede door de wederopbouw (na WOII) veroorzaakte gerichtheid op het 'hoe' (materialisme) Misschien is dit een cultureel probleem, waarbij je voor een oplossingsrichting de instelling van het sabbatsjaar voor Israël (Deuteronomium 15) in het achterhoofd kunt houden?
Te kort door de bocht.
3 vrijdag 14 december 2012 08:54
Martien
Marten,
Je conclusie is te kort door de bocht. Je kunt niet op basis van één statistiek concluderen dat mannen minder belangstelling hebben voor het geestelijke leven.

Hoogstens, dat ze minder belangstelling hebben voor jou pagina. En dat kan om verschillende redenen zijn. Misschien ziten ze liever in het café een biertje te drinken en over de zaken des levens door te praten en spreekt ze de tekst, of het gedrag van de pagina ze niet aan?
Misschien is het niet hip genoeg voor ze en is het te vrouw-gericht?

Ik zou zomaar nog wat redenen kunnen bedenken, dus ik zou niet gelijk de schuld bij de mannen neer gaan leggen.
Mooie bocht
vrijdag 14 december 2012 09:33
MartenV
Het bewijs ligt niet in dat mannen zich minder op de pagina abonneren dan vrouwen. Dat is een voorbeeld van een verwant verschijnsel dat ik hier ook aanstip.

Dit stukje gaat echter niet over het verschil man-vrouw, maar over het verschil tussen mannen van 35 tot 64 jaar en andere mannen. Dat verschil is hard te maken en voldoende op te maken uit het genoemde statistische gegeven. De conclusie is voor de hand liggend, hoewel ik hieronder al toegegeven heb dat het theoretisch mogelijk is de schuld niet bij werk maar bv. bij het eten van vanilleijs te leggen.

Zorgvuldig lezen, het is een hele mooie bocht.
Misleidende titel
2 woensdag 12 december 2012 16:54
Geurt
Hoi Marten,

Dat mannen tussen 35 en 64 de groep vormen die het minst godsdienstig is en de groep vormen die het meeste tijd aan werken verspilt, betekent nog niet dat ze hun werk als hun god beschouwen.

Hiervoor zouden niet-godsdienstigen uit deze groep meer tijd moeten verspillen met werken danwel werk belangrijker moeten vinden dan godsdienstigen uit deze groep.
Ik zie niet dat dit is uitgezocht. En, uitgaande van mijn eigen omgeving, is dit bepaald niet het geval.

Hartelijke groet,
Geurt
Teken maar niet
zaterdag 15 december 2012 12:37
MartenV
Ha Geurt,

Gezien je tekentalenten lijkt het me veel beter dat je het met woorden dan met een tekening uitlegt. En het is je prima gelukt! Ik snap nu je punt. Maar je hebt een verkeerde aanname. Je gaat uit van godsdienstig 1 - niet-godsdienstig 0 (of andersom), waarbij iemand of 1 of 0 is. Dat is voor veel onderzoeken zinnig.

Maar in mijn stukje gaat het om HOE godsdienstig godsdienstige mannen zijn. Zeg dat dat verschilt van 0,1 tot 1,0. Wat ik hier zeg is dat het gemiddelde voor 35-64 jarigen bv. 0,4 is, terwijl dat voor andere mannen 0,6 is.
Uittekenen
vrijdag 14 december 2012 12:57
Geurt
Hoi Marten,

Ik zou het eigenlijk willen uittekenen, maar probeer het maar zo.
Stel werk verdringt god en verder zijn er geen oorzaken:
Neem 100 mannen onder 35; 50 godsdienstig en 50 niet-godsdienstig waarvoor werk niet belangrijk wordt.
Dan zullen 50 van deze mannen godsdienstig blijven en 50 niet-godsdienstig, wanneer ze ouder dan 35 zijn.
Neem 100 mannen onder 35; 50 godsdienstig en 50 niet-godsdienstig, waarvoor werk wel belangrijk wordt. Dan zullen 80 mensen niet-godsdienstig zijn en 20 godsdienstig wanneer ze ouder dan 35 zijn.

Van de godsdienstigen vindt nu slects 2 op de 7 het werk belangrijk en van de niet-godsdienstigen maar liefst 8 op de 13.

Jouw stelling dat werk god verdringt, zou er dus toe moeten leiden dat godsdienstigen in de groep van 35-64 jaar werk minder belangrijk achten dan niet-godsdienstigen.

Groeten,
Geurt
Misleidende reactie
vrijdag 14 december 2012 03:42
MartenV
Dag Geurt,

Helaas, je logisch denkvermogen laat je hier enigszins in de steek. De conclusie dat voor mannen in deze leeftijdscategorie werk God verdringt (die is overigens niet logisch noodzakelijk; theoretisch gezien zou het ook vanilleijs eten, wedstrijden van Ajax kijken of met Lego bouwen kunnen zijn) is logisch onafhankelijk van conclusies over wat de afgod is in het leven van ongodsdienstige mannen.
Vreemd onderzoekje
1 maandag 10 december 2012 16:52
WJH
Conclusie kan ook zijn dat de gemiddelde christenman gewoon minder met Facebook bezig is en daarom niet geabonneerd is op uw pagina? (NB Ikzelf verbaas me erover dat mannen zoals u - en andere uiterst druk communicerende dominees, voorgangers, zendelingen, christenmannen - zoveel tijd steken in discussies, publicaties en mededelingen op Facebook, internet en Twitter. Echt: oprechte verbazing.)
Uitleg
dinsdag 11 december 2012 04:40
MartenV
Wel goed lezen, he? Ik trek de conclusie niet op grond van absolute cijfers. Per op Facebook doorgebracht uur hebben mannen in de leeftijd van 35-64 jaar minder belangstelling voor een bijbelpagina.

Misschien kan ik u gedeeltelijk van uw verbazing over op sociale media actieve voorgangers afhelpen. Ik denk dat de volgende factoren meespelen:

1. In elke beroepsgroep zijn er mensen die actief zijn en mensen die minder of niet actief zijn op sociale media. Voorgangers zijn vaak wat zichtbaarder, en daardoor is de kans groot dat het percentage actieven onder hen overschat wordt.

2. Een belangrijke taak van voorgangers is studeren om het Woord van God te kunnen brengen op een manier die zinvol is in deze tijd. Sociale media kan een goede manier zijn om hierbij inbreng te krijgen van andere christenen.

3. Een belangrijke taak van voorgangers is om te communiceren. Het is dus niet vreemd dat communicatiemiddelen zoals de sociale media voor betrekkelijk veel voorgangers aantrekkelijk zijn.

4. Het gebruik van sociale media kan het hobbyniveau gaan overstijgen en onderdeel gaan uitmaken van het werk waartoe God je geroepen heeft. Dat zie ik bij mezelf. Mijn webstek heeft voor verschillende mensen bijgedragen aan hun zendingsroeping. Via mijn Facebookpagina's kunnen per dag ruim een miljoen mensen iets uit de Bijbel meekrijgen. Dus het voelt niet zo gauw als mijn tijd verdoen.

Zoeken

Marten kwettert op Twitter:

Volg Marten op Twitter

Klik hier

Lees ook eens...

Waar zijn zendelingen nodig?

Er is iets raars aan de hand als we het over zending hebben. Vraag een gemiddelde kerkganger wat zending is, en je zult een antwoord krijgen als: "Het Evangelie verkondigen op plaatsen waar het Evangelie nog niet bekend is." Dat is een prachtig en een goed antwoord. Maar als je vervolgens vraagt wat een zendeling doet, dan hoor je vaak twee andere dingen. Simpel gezegd: een zendeling helpt mensen in arme landen; of: een zendeling leidt nationale christenen op, die verantwoordelijke posities binnen de kerk gaan bekleden.

Lees meer...